Kenyataan Tarikh Umur Daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Daripada Nabi Adam Hingga Beranak Nabi Muhammad S.A.W

Maka bahawasanya di antara Nabi Adam a.s dan di antara Nabi Nuh itu maka sebanyaknya sekadar 1100 tahun. Dan bahawasanya masa hidup Nabi Adam ialah 960 tahun. Dan bahawasanya di antara Nabi Idris dan di antara Nabi Nuh itu 1000 tahun. Dan bahawasanya dibangkit Nabi Nuh menjadi rasul di dalam masa 40 tahun. Dan bahawasanya masa diam Nabi Nuh di dalam kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun (950) tahun. Dan bahawasanya hidup Nabi Nuh selepas air bah (banjir) yang besar yang tinggal segala bumi dunia ini sebanyak masanya 60 tahun. Dan bahawasanya masa hidup Nabi Nuh sebelum bangkit menjadi rasulnya itu 350 tahun. Dan bahawasanya Nabi Ibrahim itu diperanakkan dia di atas awal 2000 tahun daripada Adam yakni masa di antara Adam dan beranak Ibrahim itu 2000 tahun.

No comments:

Post a Comment