Pendahuluan Penggal Kedua


Maka inilah bahagian kedua daripada penggal yang pertama, pada menyatakan kebinasaan bagi ilmu pengetahuan. Telah berkata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya’ Ulumuddin, “Dikehendaki dengan alim ulama’ dunia itu ialah ulama’ yang jahat, yang menjadikan kebinasaan 

No comments:

Post a Comment