Keadaan Kelebihan Imam Mahdi

Maka menanam oleh Imam Mahdi akan satu batang kayu yang kering pada bumi yang kering, maka hidup kayu itu lagi berdaun hijau. Dan apabila mengisyarat Imam Mahdi dengan tangannya kepada burung yang berada di atas awan, nescaya jatuhlah burung itu ke tangannya. Dan menyeru oleh yang menyeru dari pihak langit dengan katanya, " Wahai manusia!!!! Bahawasanya Allah Taa'la telah memutus ia akan segala orang-orang yang keras dan segala orang-orang yang munafikin. Dan segala jemaah mereka itu mempunyai kuasa memerintah ke atas kamu ( seperti sesetengah kaum muslimin pada masa sekarang ini yang diperintah oleh golongan kafir. Maka apabila zahir Imam Mahdi, lemahlah kuasa pemerintahan golongan kafir ke atas kaum muslimin itu.  

No comments:

Post a Comment