Alamat Kiamat Yang Pertama Zahir Imam Mahdi


Keadaan Tubuhnya dan Tabiatnya

Sesungguhnya tubuh Imam Mahdi itu, namanya Muhammad bin Abdullah (serupa dengan nama nabi kita  Muhammad s.a.w) keturunan Hasan Husin (cucu nabi Muhammad s.a.w) keadaan tubuhnya sederhana, warna kulitnya bersangatan merah, jarang bulu dua pelipis (bulu keningnya), mancung hidungnya, lengkung keningnya, panjang mukanya, luas dua matanya, lagi bercelak, berkilat-kilat giginya kerana tersangat putih, ada tahi lalat yang hitam pada pipinya yang sebelah kanan, berseri-seri mukanya, tebal janggutnya, ada satu pada belikatnya seperti tanda Khatamun Nabuwwah nabi Muhammad s.a.w, renggang pahanya dan ada memakai ia akan baju belah dada yang berwarna putih lagi pendek, maka keadaan tabiatnya tiada memanggil ia akan orang yang tidur, melainkan waktu hendak sembahyang, tiada menumpah ia akan darah yang tiada halal, berperang ia akan orang yang meninggalkan sunnah nabi kita Muhammad s.a.w. Menghilang ia akan segala bida’ah-bida’ah yang keluar daripada Ahli Sunnah Waljamaah dan kafir musyrikin, ia akan menjadi raja dan merintah ia akan dunia ini, seperti Zulqarnain, dan nabi Sulaiman, sebagaimana ceritanya yang masyhur pada hadis-hadis nabi Muhammad s.a.w. Sesungguhnya Imam Mahdi itu memecah ia akan salib. Membunuh ia akan babi, serta berjinak-jinak ia dengan sekalian muslimin; memberi ia kepada mereka itu akan beberapa pemberian. Dan lagi Imam Mahdi itu diredhai oleh sekalian yang diam di langit dan di bumi, sehingga sekalian burung-burung pada awan, binatang-binatang yang liar di hutan, dan ikan-ikan di laut semuanya suka kepadanya, dan menyuka Imam Mahdi akan hati umat nabi Muhammad s.a.w dengan kekayaan hartanya sehingga menyuruh ia akan bendaharinya menyeru kepada mereka yang berhajat kepada hartanya. Maka menyerulah bendahari itu kepada sekalian manusia, akan tetapi seruannya itu tiada sesiapa pun yang memperkenankannya, melainkan seorang sahaja yang menyahutkan seruan ini kerana di masa itu semuanya di dalam kekayaan belaka. Lalu berkata Imam Mahdi kepada orang yang menyahut itu, “ Pergilah kamu mengambil harta daripada bendahari aku”. Maka pergilah ia kepadanya, maka berkata bendahari itu sambil menunjuk kepada harta itu, “Kaut olehmu dengan sekehendak hatimu”. Maka orang itu pun mengautlah harta itu; meletak di atas ribanya sehingga melimpah ia. Kemudian ia sesal pula akan sebagai sesal yang bersangatan, sambil berkata ia, “Bahawa aku ini seloba-loba (tamak haloba) daripada umat nabi Muhammad s.a.w.” Lalu ia pun mengembalikan segala harta itu kepada bendahari Imam Mahdi. 

No comments:

Post a Comment