Alamat Kiamat Yang Ke Sepuluh Zahir Angin Sejuk

Maka melepas Allah Taa’la akan angin yang sejuk itu daripada pihak negeri Syam kemudian daripada mati Nabi Isa. Maka tidak tinggal di dalam muka bumi oleh seorang yang beriman; di dalam hatinya kadar setimbang zarah (sayap nyamuk) melainkan matilah ia, jikalau masuk seseorang itu ke dalam lubang bukit sekalipun. Maka tinggallah oleh orang yang sejahat-jahat manusia yang tidak mengetahui oleh mereka itu akan yang kebajikan dan tidak mengingkar mereka itu akan yang kejahatan. Maka menyerupai oleh syaitan akan rupa manusia, datang ia kepada mereka itu. Maka berkata ia : “Adakah tidak memperkatakan oleh sekalian kamu akan seruan aku?” Maka berkata mereka itu:”Apakah engkau hendak suruh akan kami? “ Maka berkata iblis itu: “Aku menyuruh sekalian kamu dengan menyembah berhala.” Maka menyembah mereka itu akan dia, hal keadaan mereka itu di dalam mewah rezeki mereka itu hingga ditiup sangkakala.

No comments:

Post a Comment