Alamat Kiamat Yang Ke Dua Belas Banyak Harta

Telah bersabda Nabi Muhammad s.a.w:"Tiada didirikan kiamat hingga banyak harta di dalam dunia ini sebagaimana awal dunia dahulu kala." Maka seorang lelaki telah membawa harta zakatnya hendak memberi kepada fakir miskin, tiada sesiapa pun yang menerimanya. Dan jadi Tanah Arab Hijaz yang telah biasa yang tidak naik tumbuh-tumbuhan melainkan sedikit sahaja. Maka jadilah pada akhir zaman banyak tumbuh-tumbuhan dan suburnya oleh sebab banyak sungai-sungai pada ketika itu. Dan banyak pula keluar khazanah bumi di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dan diriwayat hadis daripada Bukhari dan Muslim:"Bahawasanya sedikit masa lagi akan zahirlah banyak harta dunia di Tanah Hijaz, yaitulah alamat hampir zahir Imam Mahdi." Dan diriwayat hadis yang lain:"Bahawasanya zahir Imam Mahdi memerangi ia akan kaum yang keluar daripada Ahli Sunnah Waljamaah di dalam negeri Turki, Arab dan Ijam."

No comments:

Post a Comment